Skip to main content

Opowiadania Super Paua – launch and family workshop

Super Paua, a theatre company creating socially-focused shows for young people and communities, presents Opowiadania Super Paua, a series of audio stories for young people 6-12 presenting stories written in Polish or about Polish culture and experiences.

This is the third series of Super Paua Stories, with the first being in English, and the second – Scéalta Super Paua- in Irish and English. The project gives writers a chance to explore creating work for the audio format, unlimited by traditional theatrical considerations of staging, and rely on young people’s limitless imaginations to create their own pictures of the characters and worlds created therein.

In collaboration with experienced directors, sound designers, and performers, Super Paua breathe life into the stories, experimenting with playful sounds and silly voices as well as beautiful music and poetic language, to suit the needs of each story. Finally, the stories are released as a free podcast.

The Polish community is the largest minority community in Ireland, and yet is surprisingly underrepresented in its arts scene. These stories offer a chance for children from Polish families, of Polish heritage, or with Polish friends and classmates to hear themselves, their language and their community.

Seven brand new stories have been commissioned by writers Edyta Dolan, Alison Martin, Cathal McCabe, Pete McCluskey, Ignacy Rybarczyk, Izabela Sawicka/ Urszula Sawicka-Gamarra, and Anna Weglarczyk. The series explores a range of stories from the mystery of a vanished ice cream vendor to an international football adventure, with characters including several dogs, politically active pixies, a fun-loving fox and a doomed snowman.

On Thursday 24 June an online event co-hosted by Super Paua, Riverbank Arts Centre and axis:ballymun will celebrate the launch of the series. Audiences will have an exclusive opportunity to hear clips from the stories prior to public release, followed by a panel discussion and Q&A with key members of the creative team as well as Polish individuals from the arts scene in Ireland.

On Saturday 26 June there will be an online workshop event for Polish children aged 7-12 and their families, to listen to a story in full and engage in a creative task.

Production of the stories has been co-produced by Riverbank Arts Centre in Newbridge, Kildare, and axis:ballymun.
Opowiadania Super Paua is funded by Arts Council Ireland

***********************************************************************

Super Paua, grupa teatralna tworząca zaangażowany społecznie teatr dla młodych ludzi, społeczności lokalnych i mniejszości, prezentuje “Opowiadania Super Paua” – serię słuchowisk dla dzieci i młodzieży od 6 do 12 roku życia napisanych w języku polskim lub odnoszących się do polskiej kultury.

To jest trzecia seria Super Paua Stories. Seria pierwsza została napisana i nagrana podczas lockdownu w 2020 i składa się z ośmiu nowych opowiadań w języku angielskim, seria druga, Scéalta Super Paua, to seria dwujęzycznych (irlandzko – angielskich) opowiadań.

Projekt Opowiadania Super Paua oferuje pisarzom przestrzeń do eksploracji formy słuchowiska, nieograniczoną tradycyjną teatralnością i otwierającą nieskończone możliwości interpretacyjne i twórcze u młodych odbiorców.

We współpracy z doświadczonymi reżyserami, dźwiękowcami i aktorami staramy się tchnąć życie w te historie poprzez eksperymenty z dźwiękami, głosami, piękną muzyka i poetyckim językiem – w zależności od charakteru pojedynczych opowiadań. Kulminacją projektu jest publikacja podcastów, które dostępne są bez opłat.

Społeczność polska jest największa mniejszością w Irlandii, a mimo to jej obecność i reprezentacja w życiu kulturalnym jest zaskakująco ograniczona.
‘Opowiadania Super Paua’ oferują twórcza przestrzeń polskim artystom, równocześnie udostępniając dzieciom polskiego pochodzenia możliwość usłyszenia swojego głosu i podzielenia się swoją kulturową tożsamością ze swoimi rówieśnikami, sąsiadami czy przyjaciółmi szkolnymi.

Siedem nowych opowiadań zostało napisanych przez pisarzy wybranych do współpracy w konkursie: Edytę Dolan, Alison Martin, Cathal McCabe, Pete McCluskey, Ignacego Rybarczyka, Izabela Sawicką/ Urszulę Sawicką-Gamarra i Annę Węglarczyk. Opowiadania są bardzo różnorodne tematycznie, od zagadki kryminalnej o zaginionym lodziarzu po międzynarodowa przygodę piłkarską, a postaci to między innymi kilka psów, wróżki aktywistki, lubiący dobrą zabawę lis i zanikający bałwan.

W czwartek 24-go czerwca odbędzie się wydarzenie inauguracyjne online podczas którego publiczność będzie miała okazję wysłuchać fragmentów słuchowisk zanim zostaną szeroko udostępnione. Odbędzie się także dyskusja z twórcami serii i podcastu, oraz z polskimi przedstawicielami sceny kulturalnej w Irlandii.

W sobotę 26-go czerwca odbędzie się warsztat twórczy dla polskich dzieci w wieku 7-12 lat (i ich towarzyszących dorosłych).

Seria ‘Opowiadania Super Paua’ została wyprodukowana we współpracy z Riverbank Arts Centre w Newbridge, Kildare, i axis:ballymun.
‘Opowiadania Super Paua’ są finansowane przez Arts Council Ireland.